top of page

Købsaftale

Når du køber en rotteunge hos Red Ruby Rattery, indvilliger du samtidig i følgende købsaftale (købsaftalen er udarbejdet med hjælp fra Alenya):

§1. (Kæl)
Rotter solgt fra Red Ruby Rattery sælges som udgangspunkt til kæl. Skulle man ønske at avle på en rotte fra vores opdræt, skal man kontakte opdrætter og hvis rotten viser sig at være egnet til avl, kan man få lavet en avlsaftale. Dette forudsætter dog følgende:

 

- Hunnen er minimum 5 måneder og maksimum 12 måneder ved hendes første parring. Hun bør veje minimum 250 g, helst 300 g og hun må maksimalt få 1 kuld. 
- Hannen skal være minimum 1 år ved parringen og bør veje minimum 450 g, gerne 500 g. Han må maksimum bruges til 3 kuld.

- Gældende for begge er at de skal have et godt sind, helbred og temperament. 

§2. (Ups-kuld)

Ved ups-kuld forståes et kuld som ikke er planlagt, men er kommet til verden ved et uheld – altså ikke et kuld man havde i sinde at lave.

Skulle uheldet være ude, og et ups-kuld kommer til verden fra en rotte købt ved Red Ruby Rattery skal opdrætter kontaktes. Ungerne skal endvidere også sælges på købsaftale og videre avl begrænses, ligesom Red Ruby Rattery's blackliste vil skulle overholdes i forhold til salg af ungerne (se punktet om blacklisting). 

§3. (Opdateringer)

Red Ruby Rattery skal have en opdatering på unger købt fra opdrættet når de er henholdsvis 5 måneder, 11 måneder og 18 måneder (se under "Kuld" på vores hjemmeside for at finde opdateringsskemaet - udfyldte skemaer kan sendes pr. mail eller via facebook). Dette skyldes at vi som opdrætter gerne vil holdes opdateret om vores linjer når det kommer til temperament og sundhed. Det er vores måde at sikre på, at vi kun benytter de bedste linjer/gener i vores opdræt - det er også jeres sikkerhed som købere for fortsat at kunne få gode og sunde rotter. 

§4. (Pasning)

Det forventes at rotten passes under ordentlige forhold, såsom fri adgang til frisk vand, sund kost dagligt, ordentligt bundlag og bur der passer til antallet af rotter i buret, samt ansvarlig og fornuftig pasning og pleje af rotten – herunder dyrlægebesøg og behandling ved behov.

Bliver opdrætter gjort bekendt om mislighold af rotten, og opdrætter ved selvsyn kan bekræfte dette, vil køber være bandlyst fra opdrætter indtil forholdene ændres. Opdrætter er villig til at samarbejde med køber, hvis dette er i købers interesse. Hvis der ingen ændringer sker, ser opdrætter sig nødsaget til at melde køber til dyreværnet.

Ved misligehold forståes: Dyremishandling og vanrøgt af rotten. Undladt dyrlægebesøg til trods for at dette var nødvendigt eller dårlige bur forhold – såsom manglende burskift, beskidte vandflasker osv.

§4.2 (Flokdyr)

Rotter fra Red Ruby Rattery sælges IKKE til at gå alene, og skal gå min. 3 sammen af samme køn.
Endvidere sælges unger fra Red Ruby Rattery ikke til en tilværelse uden jævnaldrende legekammerater (maks 4 uger ældre). Dette skyldes, at det kan påvirke ungens udvikling negativt, og i værste tilfælde skabe dysfunktion i gruppen.

§5. (Omplacering/aflivning)

Kan køber af personlige årsager ikke længere beholde rotten vil opdrætter forsøge at være behjælpelig med at finde nyt hjem. Evt. nye hjem skal godkendes af opdrætter og en ny købsaftale skal underskrives af ny køber inden overtagelse, da købsaftalen følger med rotten – dette sker uden ekstra omkostninger for køber/ny ejer.

 

Ved aflivning skal opdrætter kontaktes og informeres om grunden herfor. Dette for - på samme måde som med de fastlagte opdateringer - at sikre, at det kun er sunde og raske linjer, både temperamentsmæssigt og sundhedsmæssigt, der bliver brugt i avl. 

§5.2. (Dyrhandlere og foderopdræt)

Rotter fra Red Ruby Rattery samt afkom af disse må IKKE under nogen omstændigheder afleveres i dyrhandel, bruges i foderavl eller bruges som foderdyr. 

§6. (Blackliste)

Manglende overholdes af aftalen vil resultere i at man bliver "blacklistet" ved Red Ruby Rattery, hvilket betyder at man ikke længere kan købe dyr herfra. 

Denne liste skal også overholdes af nye ejere såfremt rotten skal omplaceres, eller ved salg af afkom fra en Red Ruby Rattery rotte.  

§7. (Råd og vejledning)

Køber kan til hver en tid kontakte Red Ruby Rattery, med hvilket som helst spørgsmål, hvor der vil blive givet råd og vejledning, så vidt det er muligt. Kontakten kan ske via mail, facebook eller via sms/opkald.

Denne købsaftale er at betragte som en skriftlig indgået aftale, hvorved du skriver under på at have gennemlæst og forstået denne aftale til fulde og du ved din underskrift accepterer, og lover ved dit ord at overholde samtlige betingelser som er beskrevet herpå.

Aftalen kan fungerer som fundament i civilretten skulle aftalen blive misligeholdt. 
 

bottom of page